Nøstet Panorama har inngått avtale med vaktselskap. Vektere vil inspisere fellesanlegget jevnlig for preventivt virkning. I tillegg kan de utføre utrykning på kommando. Det er kun medlemmer i styret som kan be de komme. Er det en forulempet situasjon som man er vitne til, ta kontakt med et styremedlem som tar kontakt med vekter. Men er det ulykke, nød, brann, vold, etc. ta direkte kontakt med nødeetatene.

Dersom husbråk, så kan vaktselskapet tilkalles gjennom styret. Dette kan gjøres før Politiet blir tilkalt. Vedkommende som er ansvarlig for leilighet vil bli belastet med utrykningsgebyr på kr 3500. Dersom det er ekstrem bråk eller at alle i styret er utilgjengelig, ta direkte kontakt med Politiet.