Vedr. henvendelser, kommentarer, etc. til Styre MÅ kontaktskjema fylles ut. Hvis ikke det fylles ut, blir det mest sannsynelig ingen svar.

 

Personlig mail og telefon er her kun til info.

 

Styrets leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vara Vara
Rudi Nilsen Arild Geir Wespestad  Stine Spilde Monsen Joseph Vasquez Thomas Sandland Martine Kolberg Runar André Larsen
93643394 98247602
hrudni@online.no

arildwesp@gmail.com  stine_monsen@hotmail.com]  jnsv65@yahoo.no thomas@sandland.as martine.kolberg@gmail.com runar.andre.larsen@gmail.com