Vedr. henvendelser, kommentarer, etc. til Styre MÅ kontaktskjema fylles ut. Hvis ikke det fylles ut, blir det mest sannsynelig ingen svar.

 

Personlig mail og telefon er her kun til info.

 

Styrets leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vara Vara
Runar André Larsen Hans Rudi Nilsen  Joseph Vasquez Martine Male Kolberg Thomas Sandland Ståle Øvstetun  Øystein Jensen
90785301 98247602
runar.andre.larsen@gmail.com

hrudni@online.no  jnsv65@yahoo.no martine.kolberg@gmail.com thomas@sandland.as