Kjøring på eiendom av fellesarealet

Det er forbudt å kjøre eller rygge inn på plassen. Dette gjelder person biler og varetransport. Granittdekke flyter oppå et underlag av isolasjon og grusmasser. Det er ikke konstruert for tung belastning, spesielt varetransport. Dersom det skjer, medfører det bevegelse i granittdekke og fugene mellom granitten blir ødelagt. Det medfører at hele dekke må refuges.
 
Eventuelle kostnader med reparasjon av dekke vil bli belastet bil som forårsaker det. Det ble i sin tid søkt Bergen Kommune om tillatelse om å bygge for å kunne kjøre inn på plassen, men fikk avslag av sikkerhetsmessige årsaker. Alvorlige ulykker har forekommet der store biler har rygget over gående.

Området skiltet av Statens veivesen som Gang/sykkel område og prosjektert og bygget for gang trafikk.Innkjøring er forbudt. Bryggen av tre er innlysende ikke designet for bil.