Endringer av fasade og utvendig bygg

I utgangspunktet er forandring av fasade og utvendig bygg ikke tillatt. Bygget er underlagt strenge regler bestemt av kommunen. I bygnings fasen ble flere detaljer styrt av kommunen og ikke utbygger. Dette måtte aksepteres for å få lov til å bygge.
Men dersom sterke ønsker og man vil søke om forandring, skal følgende prosedyre følges:

1. Kontakte styre via hjemmeside med beskrivelse og tegninger
2. Styre behandler.

3. Søker for enten avslag eller aksept av styret. Eventuell forandringer blir publisert på hjemmesiden til sameiet i forkant av avgjørelsen.

4. Hvis aksept, må søknad sendes til Bergen Kommune.

5. Hvis avslag fra styret, vil kommunen ikke tillatte forandringer.

6. Søker dekker alle utgifter, også utgifter for styret.