Elektrisk tilkobling i fellesanlegget som garasje og boder

Alle tilkoblinger skal skje ved bruk av elektriker som er godkjent av Styre og Utbygger. For tiden er det Bravida som skal gjøre vedlikehold og utbedringer på fellesanlegget. Dette for å sikre at det branntekniske og samsvarserklæring ivaretas. I tillegg skal forsikring og garanti være gyldig.
Dersom ladepunkt for el-bil i garasjen er ønskelig, skal Bravida kontaktes. Kun de som selskap har ansvar for det elektriske anlegget i garasjen. Det skal ikke brukes andre elektrikere.

 

Permanent tilkobling av løse elektriske artikler (frys, kjøleskap, vifte, etc.) er ikke tillatt. Bruksdefinisjonen innenfor bodområdet er ikke tiltenkt dette. Dersom brann, er potensialet stort for en utilsiktet utvikling. Det er med hensikt installert lav grad av passiv brannbeskyttelse feks i bodene. I tillegg er det en samling med mange gjenstander som kan antennes lett og en eventuell brann kan oppdages seint fordi dette er et område som er langt borte fra leiligheter og ikke regelmessig besøkt.