Elektrisk tilkobling i fellesanlegget som garasje og boder

Kontakt styret.