Tentativt dato for årsmøte i Sameiet Nøstet Panorama

Informasjon om Årsmøte.

 

Myndighetenes tidsplan for endringer av Corona tiltak, åpner for arrangement fra 50 til 200 personer fra 15. juni 2020.  Det gir mulighet til å avholde årsmøte for Nøstet Panorama på en trygg måte.

 

Styret planlegger å avholde et årsmøte den mandag 15. juni 2020

Klokkeslett: 19.00

Sted: Scandic Ørnen, Lars Hilles Gate 18, Bergen

 

Det er reist mistillit til styret med krav om et ekstraordinært årsmøte for valg av et nytt styre.

 

For en god gjennomføring av årsmøte, planlegges:

 

  1. Ekstraordinært årsmøte
  2. Ordinært årsmøte
  3. Beboermøte

 

Saker til behandling i beboermøte kan sendes til

 

  1. nostetpanorama@gmail.com
  2. http://www.nostetpanorama.no/kontakt-oss/(kontaktskjema til sameiet)
  3. https://www.facebook.com/nostet.panorama.7(melding til sameiets lukkede facebookside)

 

Saker som tidligere er sendt inn til behandling, vil etter forslag fra styret, bli tatt opp under beboermøte. Dette må det stemmes over.

Vi har fått noen kandidater til å påta seg verv til styret, men er du interessert i å ha et tillitsverv for sameiet, kan forslaget sendes inn til styret, se over hvor du kan sende din interesse.

Frist for innsending av forslag til beboermøte er fredag 29. mai 2020.

Styret sender ut innkalling senest 5. juni 2020.

Informasjon av årsmøte

Årsmøte utsettes.

Styret varslet 13. mai 2020 utsette av årsmøtet til det er trygt å avholde ordinært årsmøte.  I vedtektene står det under punkt 10.1 at «ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned jf. eierseksjonsloven (lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner) § 41.

Myndighetene vedtok 9. april 2020 «Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19».

Årsmøte.

Styret arbeider nå med å finne gode løsninger til å kunne avholde et ordinært årsmøte slik at flest mulig kan delta uten at det går på bekostning av den enkeltes helse og sikkerhet og i tråd med gjeldende regelverk. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når dette er klart.