Grønne bokser

Nye bokser med lys for åpning av dør ved strømbrudd eller i nød, er installert  ved utgangene og i garasjen (ikke i bodene).  Dersom det skal hurtig evakueres ved nød/brann f.eks. i garasjen, kan de brukes. Disse har alarm. Dersom den skal avstilles, kontakt Befas.