Hei,

Det er i dag fakturert felleskostnader for august. Ny forretningsfører, Fakta ved Jørgen Wågan har fått tilbakemelding på telefon på at det per i dag ikke var mulig å opprette avtalegiro.

Jørgen har sjekket med deres leverandør og de bekrefter at det heller ikke for august er mulig å opprette avtalegiro da løsningen ikke er ferdig testet i sommer.

Feilen som førte til manglende kid-nummer i juli er løst og det skal være mulig å opprette e-faktura avtale ved betaling av felleskostnader for august. Jørgen vil gjerne ha en tilbakemelding på om dette går i orden.

Fakta har fakturert med grunnlag i mailadresser og postadresser mottatt fra BOB, men kan se ut som en del av de er utdatert. Seksjonseiere som ikke har motatt faktura for juli og august 2019 kan ta kontakt med Jørgen Wågan på jorgen@f-r.no eller på tlf 971 83 828.

Ha en fortsatt god sommer!

Med vennlig hilsen,

Styret i Sameiet Nøstet Panorama

Informasjon fra styret om felleskostnadene

Det påløper ikke fakturagebyr, men kr 30 påløper for papirfaktura (miljøgebyr) som sendes i posten. Dette er ikke et gebyr den nye forretningsføreren, Fakta tar.

Det er mulig å opprette eFakturaavtale etter at du mottar julifakturaen i posten. Dersom du vil opprette avtalgiro, må du vente til augustfakturaen du vil motta i posten.

Se også vedlagt info fra Fakta, under. Dette vil bli publisert også på vår facebookgruppe: https://www.facebook.com/nostet.panorama.7  og bli vedlagt i første fakturaen som sendes med posten i dag.

Vedrørende faktura husleie og felleskostnader juli for Sameiet Nøstet Panorama: Felleskostnader juli Sameiet Nøstet Panorama