Mangelliste

Mangler, feil og lekkasjer som ble drøftet på årsmøte sendes til styret innen 03.05.19. Styret vil da oversende en felles mangelliste til utbygger. Mangler etter fristen må seksjonseiere følge opp selv overfor utbygger, Constructa.

Etterlysning av kontaktinformasjon

Styret etterlyser fremdeles kontaktinformasjon herunder navn, seksjonsnummer, telefonnummer, e-post og parkeringsplasser fra seksjonseiere. Styret ønsker også at eiere som leier ut leilighetene sine eventuelt om de ikke har e-post sender inn adresse dersom de ønsker informasjon sendt direkte hjem til dem.

Felleskostnader

Siden styret hadde intensjoner om å skifte forretningsfører, er fakturaene for felleskostnadene noe forsinket. Fakturaen for april 2019 vil derfor komme noe forsinket denne gangen. Samtidig ønsker styret å informere seksjonseierne om at valgt forretningsfører har blitt sykmeldt på ubestemt tid. Styret vil derfor vurdere å ta en annen forretningsfører. I mellomtiden vil sameiet bruke BOB som forretningsfører.