Informasjon av årsmøte

Årsmøte utsettes.

Styret varslet 13. mai 2020 utsette av årsmøtet til det er trygt å avholde ordinært årsmøte.  I vedtektene står det under punkt 10.1 at «ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned jf. eierseksjonsloven (lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner) § 41.

Myndighetene vedtok 9. april 2020 «Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19».

Årsmøte.

Styret arbeider nå med å finne gode løsninger til å kunne avholde et ordinært årsmøte slik at flest mulig kan delta uten at det går på bekostning av den enkeltes helse og sikkerhet og i tråd med gjeldende regelverk. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når dette er klart.

Årsmøte utsettes

Styret har fattet vedtak om å utsette årsmøtet til det er trygt å avholde ordinært årsmøte. Dette er i tråd med myndighetenes anbefaling om å begrense møtevirksomhet under koronavirusutbruddet i landet. I henhold til eierseksjonsloven (lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner) § 41 skal ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av juni.

Styret kommer tilbake til sted, dato og tidspunkt for å avholde et ordinært årsmøte. Frist for nye innspill vil bli kommunisert til seksjonseierne. Det er ikke nødvendig å sende tidligere sendt innspill til dagsorden. Regnskapsfører Fakta Regnskap AS vil sende ut den offisielle innkallingen når sted, dato og tidspunkt er bestemt i styret. Samtidig vil styret sende ut offisiell innkalling via hjemmesiden og Facebooksiden vår.