VEKTERTILKALLING

Nøstet Panorama har avtale med Skan-Kontroll som daglig sjekker området.

Men dersom det er behov for ekstra utkalling, kan man ringe 22 17 56 66 og tydelig fortelle navn, leilighetsnr. og hva som er problemet.
Det kan være aktuelt å tilkalle hjelp  før Politiet må ta saken ved husbråk; fjerne personer pga. fyll eller narkotika; fjerne folk som ringer på uhensiktsmessig på nattetid; mindre hærverk; etc.

Ved innbrudd, legemsbeskadigelse, vold, seriøs hærverk osv. skal Politiet (112) direkte tilkalles.