Innkalling til ekstraordinært og ordinært årsmøte i Sameiet Nøstet Panorama

Vedlagt ligger møteinnkalling til ekstraordinært og ordinært årsmøte 15. juni 2020 og protokoll fra forrige årsmøte 26. mars 2019.

Seksjonseiere som ikke har mottatt innkalling fra Fakta  Regnskap AS oppfordres til å sende kontaktinformasjon (navn, e-post, telefonnummer, seksjonsnummer og garasjeplass) til styret.

Vennligst, meld fra til styret innen 7. juni 2020 om dere delta. Scandic Ørnen krever å vite hvor mange deltakere som kommer pga. koronasituasjonen.

Innkalling til årsmøte Nøstet Panorama 15.06.2020_

Protokoll årsmøte 26.03.2019