Innkalling til ekstraordinært og ordinært årsmøte i Sameiet Nøstet Panorama

Vedlagt ligger møteinnkalling til ekstraordinært og ordinært årsmøte 15. juni 2020 og protokoll fra forrige årsmøte 26. mars 2019.

Seksjonseiere som ikke har mottatt innkalling fra Fakta  Regnskap AS oppfordres til å sende kontaktinformasjon (navn, e-post, telefonnummer, seksjonsnummer og garasjeplass) til styret.

Vennligst, meld fra til styret innen 7. juni 2020 om dere delta. Scandic Ørnen krever å vite hvor mange deltakere som kommer pga. koronasituasjonen.

Innkalling til årsmøte Nøstet Panorama 15.06.2020_

Protokoll årsmøte 26.03.2019

 

 

 

Tentativt dato for årsmøte i Sameiet Nøstet Panorama

Informasjon om Årsmøte.

 

Myndighetenes tidsplan for endringer av Corona tiltak, åpner for arrangement fra 50 til 200 personer fra 15. juni 2020.  Det gir mulighet til å avholde årsmøte for Nøstet Panorama på en trygg måte.

 

Styret planlegger å avholde et årsmøte den mandag 15. juni 2020

Klokkeslett: 19.00

Sted: Scandic Ørnen, Lars Hilles Gate 18, Bergen

 

Det er reist mistillit til styret med krav om et ekstraordinært årsmøte for valg av et nytt styre.

 

For en god gjennomføring av årsmøte, planlegges:

 

  1. Ekstraordinært årsmøte
  2. Ordinært årsmøte
  3. Beboermøte

 

Saker til behandling i beboermøte kan sendes til

 

  1. nostetpanorama@gmail.com
  2. http://www.nostetpanorama.no/kontakt-oss/(kontaktskjema til sameiet)
  3. https://www.facebook.com/nostet.panorama.7(melding til sameiets lukkede facebookside)

 

Saker som tidligere er sendt inn til behandling, vil etter forslag fra styret, bli tatt opp under beboermøte. Dette må det stemmes over.

Vi har fått noen kandidater til å påta seg verv til styret, men er du interessert i å ha et tillitsverv for sameiet, kan forslaget sendes inn til styret, se over hvor du kan sende din interesse.

Frist for innsending av forslag til beboermøte er fredag 29. mai 2020.

Styret sender ut innkalling senest 5. juni 2020.