Matter

Styret anbefaler at seksjonseierne/leietakerne fjerner mattene utenfor dørene sine. Dette lettegjør rengjøringen av våre oppganger, siden rengjøringsfirmaet ikke rengjør eller «løfter» opp mattene utenfor våre dører når oppgangene blir rengjort.

Vi minner også om at det hadde vært fint om seksjonseierne putter på leilighetsnummeret sitt når de kontakter styret, slik at saksgangen kan gå fortere.

 

Indeksregulering av felleskostnader

Fellesutgifter

Styret har fattet vedtak om å indeksregulere felleskostnadene med 2 % gjeldende fra 1. januar 2021.

Styret har forhandlet en ny avtale med Telenor om fellesavtale leveranse av TV og bredbånd til kr. 349,- per måned (betaler i dag kr. 408,-).

Dersom du ikke har mottatt e-post angående dette ta kontakt med styret for å oppdatere kontaktinformasjon i våre lister.

Ny forretningsfører fra 1. oktober 2020

Som en følge av overgang til ny forretningsfører, har det blitt en liten forsinkelse med utsendelse av faktura for betaling av felleskostnader for oktober 2020.

BOB vil sende ut samlet fakturaer for de 3 siste månedene i år, med følgende forfall:

  • Oktober forfall 14 dager etter utsendelse av faktura
  • November forfall 10. november 2020
  • Desember forfall 1. desember 2020

Etter nyttår vil forfall være den 1. i hver måned.

Det blir anledning til å tegne avtalegiro eller inngå eFakturaavtale etter betaling av faktura for oktober 2020. Dersom man inngår avtalegiro eller eFakturaavtale vil det ikke utstedes fakturagebyr. Det utstedes ikke fakturagebyr for oktober 2020.

Styret