Innkalling til beboermøte i Sameiet Nøstet Panorama

Dato: Torsdag 27. mai 2021 kl. 1900

Sted: Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008  BERGEN

 1.    Informasjon fra styret.

  ·       Arbeide med 5 års kontroll

  ·       Elektronisk nøkkelsystem

  ·       Bruk av H-nummer

  ·       Styrets arbeid

  2.     Åpen post

  ·       Innspill til styret

For en trygg gjennomføring av beboermøte, må styret melde fra til Scandic Ørnen hvor mange som kommer innen tirsdag

Vi ber derfor om at du gir beskjed om du kommer innen tirsdag 25. mai 2021 på e-post – styre.nostetpanorama@gmail.com eller på SMS til styreleder Runar Andre Larsen (907 85 301).

Styret ønsker alle vel møtt!

Bergen, 13. mai 2021

Runar Andre Larsen

sign.