Styret har planer om å avholde et ordinært årsmøte 15. april 2021

Klokkeslett: kl. 19.00

Sted: Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen

 

Saker som må behandles på årsmøte er regulert i eierseksjonsloven (lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner) § 44 annet ledd.

Dette er:

  • Behandle styrets eventuelle årsberetning (om den finnes). Styret kan velge om de heller ønsker å legge frem «Styrets redegjørelse for 2020,» som ikke må behandles i et ordinært årsmøte
  • Behandle og godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
  • Velge styremedlemmer

I tillegg kan seksjonseiere kreve å ta inn saker til årsmøte, jf. eierseksjonsloven § 43 femte ledd.

Styret er av den oppfatning at kun viktige saker bør behandles på det ordinære årsmøte. Resten bør behandles på et beboermøte. Saker blir ikke mindre viktig om saken blir diskutert på beboermøte, kun at det ikke blir publisert i Brønnøysundregistrene. Vi anbefaler derfor seksjonseierne å vurdere nøye hva de vil ta opp på årsmøte, ev. på beboermøte.

 

Forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøte eller beboermøte kan sendes til:

Styre.nostetpanorama@gmail.com

Frist for innsending av forslag er onsdag 10. mars 2021.

Samtidig oppfordrer styret om at kandidater som ønsker å stille til et verv i styret kan skrive til styret innen samme frist.

Styret sender ut innkalling den 31. mars 2021.