Matter

Styret anbefaler at seksjonseierne/leietakerne fjerner mattene utenfor dørene sine. Dette lettegjør rengjøringen av våre oppganger, siden rengjøringsfirmaet ikke rengjør eller «løfter» opp mattene utenfor våre dører når oppgangene blir rengjort.

Vi minner også om at det hadde vært fint om seksjonseierne putter på leilighetsnummeret sitt når de kontakter styret, slik at saksgangen kan gå fortere.