Indeksregulering av felleskostnader

Fellesutgifter

Styret har fattet vedtak om å indeksregulere felleskostnadene med 2 % gjeldende fra 1. januar 2021.

Styret har forhandlet en ny avtale med Telenor om fellesavtale leveranse av TV og bredbånd til kr. 349,- per måned (betaler i dag kr. 408,-).

Dersom du ikke har mottatt e-post angående dette ta kontakt med styret for å oppdatere kontaktinformasjon i våre lister.