Ny forretningsfører fra 1. oktober 2020

Som en følge av overgang til ny forretningsfører, har det blitt en liten forsinkelse med utsendelse av faktura for betaling av felleskostnader for oktober 2020.

BOB vil sende ut samlet fakturaer for de 3 siste månedene i år, med følgende forfall:

  • Oktober forfall 14 dager etter utsendelse av faktura
  • November forfall 10. november 2020
  • Desember forfall 1. desember 2020

Etter nyttår vil forfall være den 1. i hver måned.

Det blir anledning til å tegne avtalegiro eller inngå eFakturaavtale etter betaling av faktura for oktober 2020. Dersom man inngår avtalegiro eller eFakturaavtale vil det ikke utstedes fakturagebyr. Det utstedes ikke fakturagebyr for oktober 2020.

Styret

Tiltak mot skjeggkre

Styret viser til orientering i beboermøte.  

Anticimex setter i dag ut feller i fellesområdene.  Fellene skal stå i ca. 3 uker før de hentes inn og avleses.  Videre behandling av fellesområdene vil bli vurdert når avlest resultat foreligger. Vennligst la fellene blir stående.