Innkalling til beboermøte i Sameiet Nøstet Panorama

Dato: torsdag 10. september 2020 kl. 1900

Sted: Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008  BERGEN

For en trygg gjennomføring av beboermøte, må styret melde fra til Scandic Ørnen hvor mange som kommer innen tirsdag 1. september 2020.08.21

Vi ber derfor om at du gir beskjed om du kommer innen mandag 31. august 2020 på e-post – styre.nostetpanorama@gmail.com eller på SMS til styreleder Runar Andre Larsen (907 85 301).

Styret ønsker alle vel møtt!

PS! Denne meldingen er også sendt på e-post til alle seksjonseiere samt postet på vår lukkede FB-side.

Bergen, 21. august 2020,

Runar Andre Larsen

sign.

Dagsorden

  1. Informasjon fra styret
    1. Arbeide med fem års kontroll
    2. Styrets arbeid
  2. Åpen post
    1. Innspill til styret