Årsmøte utsettes

Styret har fattet vedtak om å utsette årsmøtet til det er trygt å avholde ordinært årsmøte. Dette er i tråd med myndighetenes anbefaling om å begrense møtevirksomhet under koronavirusutbruddet i landet. I henhold til eierseksjonsloven (lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner) § 41 skal ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av juni.

Styret kommer tilbake til sted, dato og tidspunkt for å avholde et ordinært årsmøte. Frist for nye innspill vil bli kommunisert til seksjonseierne. Det er ikke nødvendig å sende tidligere sendt innspill til dagsorden. Regnskapsfører Fakta Regnskap AS vil sende ut den offisielle innkallingen når sted, dato og tidspunkt er bestemt i styret. Samtidig vil styret sende ut offisiell innkalling via hjemmesiden og Facebooksiden vår.