Årsmøte

Styret planlegger å avholde årsmøte den 19. mars 2020.

Klokkeslett: kl. 19.00

Sted: Scandic Neptun

Forslag kan sendes til

  1. styre.nostetpanorama@gmail.com
  2. http://www.nostetpanorama.no/kontakt-oss/ (kontaktskjema til sameiet)
  3. https://www.facebook.com/nostet.panorama.7 (melding til sameiets lukkede facebookside)

Frist for innsending av forslag til årsmøte er søndag 23. februar 2020.

Samtidig oppfordrer styret om at kandidater som ønsker å stille til et verv som styreleder, ev. styremedlem, kan skrive til styret innen samme frist.

Styret sender ut innkalling den 4. mars 2020.