Fellesutgiftene

Styret har fattet vedtak om å indeksregulere felleskostnadene med 2 % gjeldende fra 1. mars 2020.

Dersom du ikke har mottatt e-post angående dette ta kontakt med styret for å oppdatere kontaktinformasjon i våre lister.