Tilleggsinformasjon om felleskostnadene for juli 2019

1) Alle som var registrert i BOB sitt system med e-post har fått fakturaen for juli på e-post.

2) De som ikke var registrert med e-post hos BOB har fått tilsendt fakturaen i posten med et miljøgebyr på 30 kr.

Det er ikke satt opp noe automatikk på purring og siden det er oppstart i ferietider.