Informasjon fra styret om felleskostnadene

Det påløper ikke fakturagebyr, men kr 30 påløper for papirfaktura (miljøgebyr) som sendes i posten. Dette er ikke et gebyr den nye forretningsføreren, Fakta tar.

Det er mulig å opprette eFakturaavtale etter at du mottar julifakturaen i posten. Dersom du vil opprette avtalgiro, må du vente til augustfakturaen du vil motta i posten.

Se også vedlagt info fra Fakta, under. Dette vil bli publisert også på vår facebookgruppe: https://www.facebook.com/nostet.panorama.7  og bli vedlagt i første fakturaen som sendes med posten i dag.

Vedrørende faktura husleie og felleskostnader juli for Sameiet Nøstet Panorama: Felleskostnader juli Sameiet Nøstet Panorama