Mangelliste

Mangler, feil og lekkasjer som ble drøftet på årsmøte sendes til styret innen 03.05.19. Styret vil da oversende en felles mangelliste til utbygger. Mangler etter fristen må seksjonseiere følge opp selv overfor utbygger, Constructa.