Felleskostnader

Siden styret hadde intensjoner om å skifte forretningsfører, er fakturaene for felleskostnadene noe forsinket. Fakturaen for april 2019 vil derfor komme noe forsinket denne gangen. Samtidig ønsker styret å informere seksjonseierne om at valgt forretningsfører har blitt sykmeldt på ubestemt tid. Styret vil derfor vurdere å ta en annen forretningsfører. I mellomtiden vil sameiet bruke BOB som forretningsfører.