Etterlysning av kontaktinformasjon

Styret etterlyser fremdeles kontaktinformasjon herunder navn, seksjonsnummer, telefonnummer, e-post og parkeringsplasser fra seksjonseiere. Styret ønsker også at eiere som leier ut leilighetene sine eventuelt om de ikke har e-post sender inn adresse dersom de ønsker informasjon sendt direkte hjem til dem.

Felleskostnader

Siden styret hadde intensjoner om å skifte forretningsfører, er fakturaene for felleskostnadene noe forsinket. Fakturaen for april 2019 vil derfor komme noe forsinket denne gangen. Samtidig ønsker styret å informere seksjonseierne om at valgt forretningsfører har blitt sykmeldt på ubestemt tid. Styret vil derfor vurdere å ta en annen forretningsfører. I mellomtiden vil sameiet bruke BOB som forretningsfører.