Til info!

Styret beklager for at seksjonseierne ikke ble forhåndsvarslet om økningen av felleskostnadene. Dette beror på en misforståelse mellom styret og forretningsfører. Styret har måtte øke felleskostnadene med 11 % får å ikke komme i underskudd i budsjettet. Økningen er innenfor det som årsmøtet fattet i 2018. Styret ønsker samtidig å informere om at samtlige leverandøravtaler gjennomgås for å få ned fellesutgiftene og samtidig kunne sette av litt penger til fremtidig oppussing av bygningene i sameiet.