EL-BILLADING

El-billader

Oppsetting av nye El-billadere skal følge forskrift 6. november 1998 nr. 1060 om elektriske lavspenningsanlegg. Styret anbefaler at Bravida brukes til oppsetting av nye ladere for El-biler da virksomheten kjenner til sameiets elektriske anleggssystem . Velger sameiere å bruke en annen godkjent elektroinstallatør, skal sameiere sende kopi av samsvarserklæring til styret etter at jobben er utført.