Vindusvask

Styret har mottatt god pris og har god erfaring med firmaet ‘Rigg og Renhold AS’ som også gjorde utvasking av leilighetene. De har levert inn tilbud som gjelder alle seksjonseiere i Sameiet. Ta direkte kontakt (altså IKKE via Styret eller Befas) ved Rune, tlf: 95907536 eller epost: rune@rtbc.no . Lift eller utendørs heis er utelukket fordi den ødelegger tre-kaien. Lift ble heller ikke brukt ved utvask.

Brannalarm

Vi minner alle, også de som driver med UTLEIE, dersom komfyrvakt blir aktivert ved et uhell:

  1. Hold knappen for alarm ved komfyr inne i flere sekunder.
  2. Ha viften i gang, og sørg for ellers god utlufting.
  3. Dersom alarm går av i leilighet, avstill ute i gangen ved å holde rød knapp inne til alarm går av.
  4. Tilbakestill alarm ved å hold grønn knapp inne.
  5. Dersom du har utløst alarm i huset, løp ned til nærmeste brannkonsoll og avstill alarm og deretter tilbakestill.
  6. Dersom du kan ikke løpe, kontakt nabo. Men vær AKTIV, ikke la bare alarmen gå.

Ved virkelig brann e.l. evakuer, sett alarm i gang, kontakt brannvesenet tlf 110 og prøve å slukke.

Tyveri/Vekter

Det har vært innbrudd samt innbrudds-forsøk i sykkelskuret. Det anbefales å sjekke sykkel, i tillegg sette på ekstra lås. Vi har oppgradert lås/dør; installert ekstra lys med bevegelses-sensor: satt i gang reparasjon av gitter.

Dersom du ser kriminelle folk som tyver, narkomane, etc i Sameiet; ta kontakt med Befas som kontakter Vekter.
Men husk at ved husbråk, vil huseier der det er bråk, måtte dekke Vekter-utgifter (og som ellers beskrevet på internettsidene).